Anne-Christine Svahn

Växer-Avgörande för mig är att alltid utvecklas och att bidra till att andra utvecklas.

Deltar– Kreativitet och kompetens finns hos alla som berörs av det jag gör och har ansvar för. Genom att engagera alla skapas det största värdet.

Bidrar-Jag upplever meningsfullhet när jag bidrar bortom mig själv och skapar förutsättningar för andra att göra det.

Jag bidrar till miljöer för samverkan som skapar värde.

Välkommen!
Jag älskar systematiskt kvalitetsarbete och tror att du också kommer att göra det!

2011 tog jag ett beslut som skulle visa sig vara mycket framgångsrikt. Skolan jag ägde och var operativ rektor på skulle utvecklas vidare mot ett systematiskt kvalitetsarbete. 1 mars 2019 lämnade jag över en verksamhet med en fantastisk kultur, tydliga strukturer och en ständigt pågående systematisk förbättring som var oberoende av mig och visade fantastiska resultat. Såväl för uppdraget som ekonomin.

Detta kan du också uppleva!

2013 blev jag medlem i Institutet för kvalitetsutveckling-SIQ och har sedan dess följt svensk kvalitetsmognad och SIQs arbete med att höja den. SIQ Managementmodell är till för att göra organisationen bättre och det har jag egen erfarenhet av.


I en av de personlighetstester jag gjort finns den här bilden av mina egenskaper. Jag tycker om att tillföra energi och entusiasm. Från mina medarbetare har jag fått feedback kring mina höga förväntningar på ett bra jobb.

Du och din organisation kan när som helst arbeta för att uppnå excellens. Nöjda kunder, nöjda och kompetenta medarbetare, justerbarhet, innovationskraft och god ekonomi.

Jag gläds åt att få hjälpa till!


När du vill nå mig:

Anne-Christine Svahn

AC Svahn AB 55 91 91-8510
070-292 00 64
acsvahn at live.com


Copyright AC Svahn AB – Med ensamrätt